Lietuviškai    English   
Valstybe.com
Prezidento kanceliarija
Seimas
Įstaigos atskaitingos Seimui
Vyriausybė
Institucijos prie Vyriausybės
Europos Parlamento nariai
Ministerijos ir departamentai
Teismai
Prokuratūros
Advokatai
Notarai
Antstoliai
Savivaldybės
Lietuvos ambasados užsienyje
Lietuvos konsulatai užsienyje
Lietuvos garbės konsulai užsienyje
Lietuvos atstovybės tarptautinėse organizacijose
Užsienio šalių ambasados Lietuvoje
Užsienio šalių konsulinės įstaigos Lietuvoje
Tarptautinių organizacijų atstovybės Lietuvai
Ambasados kitose šalyse
Parlamentinės partijos
Asociacijos ir sąjungos
Pasaulio Lietuvių bendruomenės
Elektroninės valdžios paslaugos
Komercinės įmonės, įstaigos, organizacijos
Europos Sąjungos Šalys narės

Slėpti sąrašą
Seimas      Vyriausybė      Ministerijos ir departamentai      Teismai      Savivaldybės      Užsienio šalių ambasados Lietuvoje      
Visas sąrašas
  Valstybės institucijų paieška
Valstybės tarnautojų paieška  
Populiariausios paieškos

Viešųjų pirkimų konkursai

1.Finansų valdymo sistemos priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas


2011-07-13


IŠANKSTINIS INFORMACINIS SKELBIMAS
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1) PAVADINIMAS, ADRESAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
Oficialus pavadinimas:
 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (191630223)
Adresas:
  Konstitucijos pr. 12
Miestas:
  Vilnius
Pašto kodas:
  LT- 09308
Šalis:
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys: 
Kam: Sauliui Mažeikiui
Telefonas:
  + 370 5 275 2984
El. paštas:
  sm@sodra.lt
Faksas:
  + 370 5 272 2782
Interneto adresas(-ai)(jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos (institucijos)adresas (URL): www.sodra.lt

Pirkėjo profilio adresas (URL): 
 


Daugiau informacijos galima gauti:
      Žr. pirmiau minėtus kontaktinius duomenis 
    Kitur: prašome užpildyti A priedo I dalį 
 I.2) PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS

8  Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
 
Socialinė apsauga
 
Perkančioji organizacija (institucija) perka kitų perkančiųjų organizacijų (institucijų) vardu taip       ne     


II.A DALIS: (DARBŲ PIRKIMO) SUTARTIES OBJEKTAS


II.1) PAVADINIMAS, KURĮ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA (INSTITUCIJA) SUTEIKĖ SUTARČIAI
   
II.2) SUTARTIES TIPAS IR DARBŲ KODAS
Pagrindinė darbų atlikimo vieta:   NUTS kodas:  
II.3) SKELBIME INFORMUOJAMA APIE PRELIMINARŲJĮ SUSITARIMĄ taip       ne     
II.4) TRUMPAS DARBŲ POBŪDŽIO IR APIMTIES APRAŠYMAS
    
Jei žinoma, darbų sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius) Valiuta:  
ARBA intervalas:  nuo   iki  Valiuta:  
Pirkimo dalijimas į dalis
(informacijai apie pirkimo dalis pateikti pildykite B priedą tiek kartų, kiek yra dalių)
taip       ne     
II.5) Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

 
 
Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas(jei taikoma)
Pagrindinis objektas
 
 
 
Papildomas(-i) objektas(-ai)    
II.6) NUMATYTA SUTARTIES SUDARYMO PROCEDŪROS PRADŽIOS DATA IR SUTARTIES TRUKMĖ
Numatyta diena, kurią (jei žinoma)
  pradedama sutarties sudarymo procedūra    (metai/mėnuo/diena)
Trukmė mėnesiais:    ar dienomis:   (nuo sutarties sudarymo)
ARBA nustatyta diena, kurią (jei žinoma)
  darbai pradedami:         (metai/mėnuo/diena)
  darbai baigiami:         (metai/mėnuo/diena)
II.7) AR SUTARČIAI TAIKOMAS PASAULIO PREKYBOS ORGANIZACIJOS SUSITARIMAS DĖL VYRIAUSYBĖS PIRKIMŲ (GPA)? taip       ne     
II.8) PAPILDOMA INFORMACIJA (jei taikoma)  


II B DALIS: (PREKIŲ AR PASLAUGŲ PIRKIMO) SUTARTIES OBJEKTAS

II.1) PAVADINIMAS, KURĮ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA (INSTITUCIJA) SUTEIKĖ SUTARČIAI
  Finansų valdymo sistemos priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas
SUTARTIES TIPAS IR PREKIŲ PRISTATYMO AR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA
( pasirinkite tik vieną kategoriją - prekes ar paslaugas - labiausiai atitinkančią konkretų Jūsų sutarties ar pirkimo (-ų) objektą)
  Prekės   Paslaugos   Paslaugų kategorija: Nr.  7
(1 - 27 paslaugų kategorijas žr. Direktyvos 2004/18/EB II priede)
Pagrindinė teikimo ar pristatymo vieta:  Fondo valdyba adresu Konstitucijos pr. 12, Vilniuje NUTS kodas:  
II.3) TRUMPAS PREKIŲ AR PASLAUGŲ POBŪDŽIO IR KIEKOKIO ARBA VERTĖS APRAŠYMAS (kiekvienai paslaugų kategorijai)
1 sistemos priežiūra ir vystymas
Jei žinoma, darbų sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):   Valiuta:  
ARBA intervalas:  nuo   iki  Valiuta:  
Pirkimo dalijimas į dalis
(informacijai apie pirkimo dalis pateikti pildykite B priedą tiek kartų, kiek yra dalių)
taip       ne     
II.5) Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas  72212000-4  (Programavimo paslaugos, susijusios su taikomąja programine įranga.)   
II.5) NUMATYTA SUTARTIES SUDARYMO PROCEDŪROS PRADŽIOS DATA
   
II.6) AR SUTARČIAI TAIKOMAS PASAULIO PREKYBOS ORGANIZACIJOS SUSITARIMAS DĖL VYRIAUSYBĖS PIRKIMŲ (GPA)? taip       ne     
II.7) PAPILDOMA INFORMACIJA (jei taikoma)
   


III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ IR TECHNINĖ INFORMACIJA

III.1) SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS
III.1.1) Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka ir (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas (jei žinoma; informaciją pateikite tik jeigu tai yra darbų pirkimo sutartis):
 
III.2) DALYVAVIMO SĄLYGOS
III.2.1) Rezervuotos sutartys (jei taikoma) taip       ne     
Sutartis skirta tik globojamoms darbo grupėms
   
Sutartis turi būti vykdoma įgyvendinant globojamas užimtumo programas
   


VI DALIS: KITA INFORMACIJA

VI.1) AR SUTARTIS SUSIJUSI SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA, FINANSUOJAMA BENDRIJOS LĖŠOMIS taip      ne     
Jei taip, nurodykite tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as):
 
VI.2) PAPILDOMA INFORMACIJA (jei taikoma)
   
VI.3) INFORMACIJA APIE REGLAMENTUOJANČIAS NUOSTATAS
Valstybinių institucijų interneto svetainės, kur galima gauti informacijos
Mokesčius reglamentuojantys teisės aktai:     
Aplinkos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai:     
Darbuotojų apsaugą ir jų darbo sąlygas reglamentuojantys teisės aktai:     
Jei pageidaujate pateikti papildomų duomenų apie valstybines institucijas, iš kurių galima gauti informacijos apie mokesčius, aplinkos apsaugą, darbuotojų apsaugą ir jų darbo sąlygas reglamentuojančius teisės aktus, prašome užpildyti A priedo II -IV dalis (jei taikoma)
VI.4) ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA:   
  2011-07-08 09:49:00       (metai/mėnuo/diena)  _____Direktoriaus pavaduotoja_____   __________   _____Česlava   Zabulėnienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas pavardė)

Autorinės teisės    Kontaktai    Įmonės       Įdėti į mėgiamus

2004-2015 © UAB "Rinkodaros ekspertai"
468x60
240x60biuropasaulis.lt
eBaldai.lt